Видеонаблюдение

Продажба и монтаж на системи за видеонаблюдение с възможност за преглед и контрол в реално време от всички устройства

Ние Ви предлагаме

видеонаблюдение оглед

Безплатно посещение и оглед на обекта

видеонаблюдение консултация

Безплатна консултация съобразена с Вашите изисквания

видеонаблюдение проект

Безплатно изготвяне на проект съобразен с Вашите нужди

видеонаблюдение договор

Изготвяне на двустранен догоор за достака и монтаж

видеонаблюдение доставка

Доставка на избраното от Вас оборудване

видеонаблюдение монтаж

Монтаж на системата за видеонаблюдение

видеонаблюдение инсталиране

Инсталиране на дистанционно управление на всичките Ви устройства

видеонаблюдение протокол

Изготвяне на приемо – предавателен протокол след заършване на обекта

видеонаблюдение гаранция

Гаранционна поддръжка една година след завършване на обекта