Условия за ползване

Внимание! Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате този сайт. Използването на този сайт означава, че приемате тези условия. Ако не приемате тези условия, не използвайте този сайт.

Използване на сайта
Материалите на този сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Забранена е употребата на тези материали на друг сайт или мрежова компютърна среда. Материалите на този сайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби.

Права и отговорности
“Ай Ди Ес Системс” ЕООД може да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение.

Ограничение на отговорността
“Ай Ди Ес Системс” ЕООД, не носи никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др., произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо “Ай Ди Ес Системс” ЕООД за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че използването от Ваша страна на материали, информация или услуги на този сайт, доведе до необходимостта от сервизиране, ремонт или поправка на оборудване или информация, Вие поемате всички разходи, свързани с това.

Конфиденциалност на данните
Личната идентификационна информация, която изпращате на “Ай Ди Ес Системс” ЕООД с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Закона за защита на личните данни. “Ай Ди Ес Системс” ЕООД гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.

Препратки към сайтове на трети лица
Препратките от този сайт към сайтове на трети лица са предоставени единствено за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. “Ай Ди Ес Системс” ЕООД не контролира тези сайтове и не поема отговорност за никой от тях или съдържание им.

Препратки към този сайт
Вие можете да създавате препратки към този сайт от други сайтове, но само след като приемете условията на “Ай Ди Ес Системс” ЕООД. Всеки, който поставя препратки към сайта idss.bg, трябва да вземе под внимание упътванията за препращане към сайта и всички приложими закони.

Упътвания за препратки към сайта на “Ай Ди Ес Системс” ЕООД
Сайт с връзка към сайта idss.bg може да сочи към съдържанието на idss.bg, но не и да го копира
Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържанието на сайта idss.bg
Не трябва да посочва неявно, че idss.bg налага или препоръчва него или продуктите му
Не трябва да представя погрешно отношенията си с “Ай Ди Ес Системс” ЕООД
Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на “Ай Ди Ес Системс” ЕООД
Не трябва да използва логото на “Ай Ди Ес Системс” ЕООД без разрешение от “Ай Ди Ес Системс” ЕООД. Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

Използване на софтуер
Наличният софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля, преди употребата на софтуера, се запознайте с условията за ползване, определени от неговите собственици.

Търговски марки
Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Общи бележки
“Ай Ди Ес Системс” ЕООД управлява този сайт от офисите си в гр. Плевен, България. “Ай Ди Ес Системс” ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Нямате право да използвате, експортирате или реекспортирате материалите или услугите в този сайт, нито техни копия и адаптации в нарушение на приложимите закони или разпоредби.
“Ай Ди Ес Системс” ЕООД има правото да преразглежда тези условия по всяко време, като актуализира тази публикация. Препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента условия, тъй като те са обвързващи за Вас.