Ремонт на компютри

Ремонт на компютри

 • Пълна диагностика на компютърна конфигурация.
 • Ремонт на дефектирал компонент.
 • Подмяна или добавяне на компонент.
 • Асемблиране на нова конфигурация.
 • Пълна профилактика.
 • Премахване на вируси.
 • Инсталиране на операционна система и софтуер по избор.
 • Допълнителни софтуерни и хардуерни услуги по избор.
Ремонт на лаптопи

Ремонт на лаптопи

 • Пълна диагностика на лаптоп.
 • Ремонт на дефектирал компонент.
 • Подмяна или добавяне на компонент.
 • Пълна профилактика.
 • Премахване на вируси.
 • Инсталиране на операционна система и софтуер по избор.
 • Допълнителни софтуерни и хардуерни услуги по избор.
Ремонт на телефони

Ремонт на телефони

 • Пълна диагностика на телефон.
 • Ремонт на дефектирал компонент.
 • Подмяна или добавяне на компонент.
 • Асемблиране на нова конфигурация.
 • Инсталиране на операционна система и софтуер по избор.
 • Допълнителни софтуерни и хардуерни услуги по избор.
Ремонт на таблети

Ремонт на таблети

 • Пълна диагностика на таблет.
 • Ремонт на дефектирал компонент.
 • Подмяна или добавяне на компонент.
 • Асемблиране на нова конфигурация.
 • Инсталиране на операционна система и софтуер по избор.
 • Допълнителни софтуерни и хардуерни услуги по избор.
Софтуерни услуги

Софтуерни услуги

 • Инсталиране на операционна система.
 • Инсталиране на софтуер по избор.
 • Отстраняване на грешки и проблеми по операционната система.
 • Отстраняване на грешки и проблеми от софтуер по избор.
 • Премахване на вируси.
 • Допълнителни софтуерни услуги по избор.
Възстановяане на данни

Възстановяване на данни

 • Възстановяване на случайно изтрити данни.
 • Възстановяване на данни от частично повреден носител.
 • Възстановяване на данни от напълно повреден носител.
 • Допълнителни хардуерни услуги по избор.