• Инсталиране на операционна система.
  • Инсталиране на софтуер по избор.
  • Отстраняване на грешки и проблеми по операционната система.
  • Отстраняване на грешки и проблеми от софтуер по избор.
  • Премахване на вируси.
  • Допълнителни софтуерни услуги по избор.