• Пълна диагностика на телефон.
  • Ремонт на дефектирал компонент.
  • Подмяна или добавяне на компонент.
  • Асемблиране на нова конфигурация.
  • Инсталиране на операционна система и софтуер по избор.
  • Допълнителни софтуерни и хардуерни услуги по избор.