• Пълна диагностика на принтер.
  • Ремонт на дефектирал компонент.
  • Подмяна на дефектирал компонент.
  • Пълна профилактика.
  • Допълнителни хардуерни услуги по избор.