• Пълна диагностика на монитор.
  • Ремонт на дефектирал компонент.
  • Подмяна на дефектирал компонент.
  • Допълнителни хардуерни услуги по избор.