• Пълна диагностика на лаптоп.
  • Ремонт на дефектирал компонент.
  • Подмяна или добавяне на компонент.
  • Пълна профилактика.
  • Премахване на вируси.
  • Инсталиране на операционна система и софтуер по избор.
  • Допълнителни софтуерни и хардуерни услуги по избор.