• Пълно рециклиране на тонер касети.
  • Ремонт на дефектирала тонер касета.
  • Подмяна на компонент на тонер касета.
  • Пълна профилактика.
  • Допълнителни услуги по избор.