Политика за поверителност

Как събираме информация

Информацията, която събираме за нашите потребители е получена от директно въвеждане на данните от потребителя или при избор на вход с Google или Facebook, получаваме името и имейл адреса от тях.

Каква информация събираме

Информацията, която събираме за нашите потребители е следната:
Имейл адрес
Имена
Адрес
Телефонен номер

Cookies

Cookies или бисквитки са малко количество данни, които се изпращат от уеб сайтовете и се съхраняват в браузъра на потребителите.
“Ай Ди Ес Системс” ЕООД създава бисквитка след автентикация на потребителя пред сайта. Използваме бисквитките за да знаем кой потребител всъщност взаимодейства със сайта от този браузър.

За какво използваме информацията

“Ай Ди Ес Системс” ЕООД използва събраната информация от потребителя за:
Персонализиране на интеракцията със сайта
Подобряване на уеб сайта
Извършване предлаганите от нас услуги

Предоставяне на информацията на трети страни

“Ай Ди Ес Системс” ЕООД по никакъв начин не продава данните на потребители си на трети страни. Данни на потребителите стигат до нашите партньори в следните случаи:
Потребител трябва да получи имейл – имейл адреса и името се споделят с компанията, през която изпращаме имейли на всичките си клиенти.
Клиент прави поръчка с кредитна/дебитна карта – имейл адреса, името, IP адреса и номера на картата на клиента се споделят с компанията за плащания.
С цел намиране на грешки по време на работа на платформата, IP адрес на клиента достига до нашите партньори. IP адреса не се съхранява под никаква форма.
С цел статистически анализ на посещенията на сайта, IP адрес на клиента достига до Google Analytics. IP адреса не се съхранява под никаква форма.

Сигурност на информацията

“Ай Ди Ес Системс” ЕООД е въвела редица мерки, които да осигурят сигурността на вашите данни.

Съхраняване на информацията

Информацията за потребителите на сайта се съхраняват само в електронен вид на сървърите на компанията.
Когато клиент се е записал да получава информация от “Ай Ди Ес Системс” ЕООД, данните на този клиент не се трият автоматично.
Когато клиент е използвал услугите на “Ай Ди Ес Системс” ЕООД, но не се е записал да получава известия от “Ай Ди Ес Системс” ЕООД, данните се пазят 10 години(според закона).
Когато клиент не е ползвал услугите на “Ай Ди Ес Системс” ЕООД и не се е записал да получава известия, данните се пазят 6 месеца.
Лични данни на кандидати за работа се пазят 3 години.

Заличаване на информацията

Потребителите имат право да поискат от “Ай Ди Ес Системс” ЕООД да заличи или промени всяка лична информация, която имаме за тях. Пишете на office@idss.bg за да задействате процедурата.