• Възстановяване на случайно изтрити данни.
  • Възстановяване на данни от частично повреден носител.
  • Възстановяване на данни от напълно повреден носител.
  • Допълнителни хардуерни услуги по избор.